درخواست نظرات و پیشنهادهای اعضا انجمن پیرامون موانع موجود تولید و فعالیت اقتصادی

0

به اطلاع می رساند کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ،با ماموریت پیگیری مشکلات و معضلات فضای کسب و کار در حوزه های مختلف، با بهره گیری از توانمندی های نمایندگان تشکل های تخصصی و همچنین تعامل مستمر و تنگاتنگ با نهادها و سازمان های ذیربط در اتاق تهران آغاز به کار نموده است.

در این راستا از اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران ؛خواهشمند است نظرات کارشناسی و پیشنهادهای آن شرکت محترم پیرامون اهم مسائل و موانع موجود فراراه تولید و توسعه فعالیت واحدهای اقتصادی فعال در آن حوزه ،در اسرع وقت و حداکثر تا 16 مرداد در اختیار انجمن مدیریت کیفیت ایران قرار گیرد تا به کمیسیون مربوطه به جهت جمع بندی و اولویت بندی موضوعات در برنامه کمیسیون لحاظ شده و متعاقبا از سوی پارلمان بخش خصوصی مورد پیگیری و مطالبه گری از دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.