22جلسه کارگروه توسعه استاندردهای سیستم مدیریت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

بیست و دومین جلسه کارگروه توسعه استانداردهای سیستم مدیریت انجمن با رویکرد فعالیت های پژوهشی در تاریخ یک تیر 99 در محل انجمن برگزار شد.

0
image_print

در ابتدای جلسه آقای دکتر شکرخدایی نایب رئیس انجمن در خصوص فعالیت های روند گذشته کارگروه ضمن تشکر از زحمات خانم مهندس کوهپایی در دوره تصدی مسئولیت کارگروه، سیاست های جدید هیات مدیره انجمن با رویکرد پژوهش و آموزش محور بودن جهت خدمات اعضای انجمن برای فعالیت های کارگروه  توضیحاتی ارائه دادند.

 

در ادامه جلسه رویکرد و فعالیت های دور جدید کارگروه توسط اعضا به بحث و بررسی پرداخته و نتایج زیر حاصل شد:

  • با موافقت و نظر اعضای کارگروه آقای دکتر محمد مدرس صادقی بعنوان دبیرکارگروه انتخاب شدند.
  • به دلیل فعالیت های کارگروه با نظر اعضا عنوان توسعه سیستم های کیفیت به نام کارگروه توسعه استانداردهای سیستم مدیریت تغییر یافت.
  • رویکرد کارگروه با هدف ارائه فعالیت های پژوهشی، انتشار کتاب، آموزش های آنلاین (وبینار) و.. خواهدبود.
  • مقرر شد آقای دکتر مدرس صادقی برنامه فعالیت ها، تقویم جلسات را تهیه و اعلام نمایند.
  • مقرر شد در جلسه آتی کارگروه توسط اعضا ،لیستی از عناوین طرح پژوهشی جهت ارائه به مرکز پژوهش انجمن مدیریت کیفیت ایران تهیه و اعلام شود.

 

image_print

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.