جلسه هم افزایی انجمن مدیریت کیفیت ایران و انجمن بتن ایران

جلسه هم افزایی انجمن مدیریت کیفیت ایران و انجمن بتن ایران در محل انجمن مدیریت کیفیت و با حضور دبیر دو انجمن در تاریخ 21 تیر 1402برگزار شد.

0

به گزارش روابط عمومی انجمن کیفیت، در این جلسه که در تاریخ 21 تیر 1401 برگزار شد،دبیران انجمن مدیریت کیفیت ایران(آقای حیدری) و انجمن بتن ایران(آقای کلهری) در ابتدا پتانسیل ها و توانمندی های خود را برای پشتیبانی از کارگروه کیفیت ساخت در قالب همکاری در برگزاری دوره های آموزشی – کاربری مشترک مطرح نمودند

در این راستا در زمینه برگزاری دوره های آموزشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت تا شاهد ارتباط دو سویه این دو انجمن و افزایش سطح آگاهی سازی و استفاده از توان داخلی در صنعت ساخت باشیم.

در ادامه دبیر کارگروه ساخت آقای پورلک نیز به موضوع تدوین نشریه کیفیت ساخت که با حمایت دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین می باشد نیز مواردی را مطرح نمودند که مقرر شد از ظرفیت کارشناسان و متخصصان انجمن بتن در این نشریه نیز استفاده شود.

با توجه به اینکه بحث های مدیریت کیفیت سابقه ی زیادی در مسائل عمرانی دارد ولی چهارچوب های مناسبی را هنوزدرزمینه ی ساختمان سازه های بتنی ندارد و یا موضوع به گونه ای مهجورمانده است.

درحالی که وضعیت کیفیت درهمه بخش ها درایران خوب نیست امیدوارم با شناخت اهمیت کیفیت اقدامات موثری درکشور انجام شود. ، به خصوص درساخت وسازها بتنی که نیازمند ارتقاء سطح کیفیت می باشد تا ازوضعیت نامناسب فعلی خارج شود.

بدین منظور قرار است از طریق کارگروه کیفیت ساخت ؛دو انجمن و جلسات مستمر میان اعضای انجمن ها و کمیته تدوین نشریه کیفیت ساخت برقرار گردد. همچنین همکاری در برگزاری دوره های آموزشی,کاربردی مشترک از دیگر برنامه های توسعه همکاری میان دو انجمن می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.