جایگاه ما در انقلاب چهارم صنعتی

اقتصادهای مدرن از هم اکنون برنامه ریزی جدی و هدفمندی را برای مدیریت این دوره گذار قریب القوع آغازنموده اند تا ضمن بهره مندی از مزایای ورود به این دوره جدید، خود را از آسیب های احتمالی ناشی از بیکاری، نابرابری و کسب وکارهایی که دیگرمشتری ندارند مصون بدارند.

0

آنچه میخوانید داستان علمی تخیلی نیست. یک واقعیت در حال وقوع است.جهان محتاطانه شمارش معکوس را برای ورود به دوران جدید آغاز نموده است. در آستانه ورود جهان به دوره چهارم انقلاب صنعتی ” دوره پایدار یا دوره ماورای تکنولوژی” هستیم. سونامی تغییرات این دوره جدید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جهان امروز را با سرعتی باورنکردنی در هم خواهد نوردید. مدل های کسب و کار نوظهور، ربات های پیشرفته، پول های دیجیتال، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته، حوزه های بیوتکنولوژی و ژنتیک، ابتکارات و ابداعات این عصر نوظهور هستند. دوره ای از تاریخ بشر که تفاوت اساسی با سه دوره انقلاب صنعتی گذشته دارد. دگرگونی های این دوره آنقدر وسیع و پیچیده است که نمی توان آن را با انقلاب های صنعتی گذشته و آنچه تاکنون بشر تجربه نموده مورد مقایسه قرار داد.

اقتصادهای مدرن از هم اکنون برنامه ریزی جدی و هدفمندی را برای مدیریت این دوره گذار قریب القوع آغازنموده اند تا ضمن بهره مندی از مزایای ورود به این دوره جدید، خود را از آسیب های احتمالی ناشی از بیکاری، نابرابری و کسب وکارهایی که دیگرمشتری ندارند مصون بدارند.

برای ورود به این عصر جدید، نیروی انسانی می بایستی مهارتهای تازه ایی از جمله “سوادتکنولوژیک” را فراگیرند. در این سیستم مردم دیگر نمیتوانند بر مبنای میزان مفید بودن برای اجتماع کسب درآمد نمایند، زیرا با ورود رباتها و هوش مصنوعی دیگر کمیت نوع بشر چندان سودمند نخواهند بود.

برپایه تفکر پایداری تعریف جدیدی از تولید و توزیع ثروت با عنوان ” سیستم توزیع درآمد همگانی ” در تفکر اقتصادی بر مبنای نظرات کارل ماکس شکل میگیرد.براین اساس، مردم باید به دلیل حضورشان در یک کشور به عنوان یک شهروند حقوقی ثابت تحت عنوان حق شهروندی دریافت خواهند نمود و رباتها جای آنها را در بسیاری مشاغل خواهند گرفت. تا سال 2021جهان به چهار دسته اقتصادی شامل جهان پایدار، جهان اول،جهان دوم و جهان سوم تقسیم میگردد. در سال 2026هوش مصنوعی عضو جدیدی در هیات مدیره خواهد بود. استقرار  این نظام پرداخت اخیرا در برخی کشورها به همه پرسی عمومی گذاشته شده و طرح های مطالعاتی روی جوامع نمونه اخیرا در ایالات متحده برای بررسی رفتار شهروندان تحت آزمون  این نظام پرداخت به منظور تهیه طرح جامعی برای ارایه به کشورهای صنعتی در جریان انجام میباشد.

در مقابل گروهی دیگر از اقتصاددان ها معتقد هستند هرچند دنیا دوران جدید را تجربه میکند اما پارامترهای جدید ربات ها و هوش مصنوعی هرگز جای بشر را نخواهد گرفت بلکه دستیاری پیشرفته برای ذهن و تفکر بشری خواهد بود.

 

در این میان یک سوال اساسی نیز وجود دارد نقش واحدهای منابع انسانی در انقلاب چهارم صنعتی چیست ؟

و ایا زمانی که ما با تاخیر به ان میرسیم خود را اماده کرده ایم.

امیر حیدری؛ دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.