تشکیل کارگروه کیفیت سبز با هدف توسعه نهضت کیفیت سبز

در راستای سیاستهای انجمن مدیریت کیفیت ایران مبنی بر همگرایی و هم افزایی با تشکل ها، صبح روز شنبه یکم خرداد 1400 نشست مشترکی در سطح روسای انجمن بصورت آنلاین با انجمن مدیریت سبز ایران با حضور آقایان مهندس انتصاریان ، مهندس محمد حسن امامی و امیر حیدری برگزار شد .

0

نشست مشترک انجمن مدیریت کیفیت ایران با انجمن مدیریت سبز ایران

تشکیل کارگروه کیفیت سبز با هدف توسعه نهضت کیفیت سبز

 

با توجه به رسالت انجمن مديريت کيفيت ايران مبني بر گسترش فرهنگ مديريت کيفيت در کشور و لزوم استفاده از کليه ظرفيت‌هاي موجود علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي انجمن‌هاي تخصصی در راستاي نهضت ملي کيفيت، امکان ارائه خدمات مرتبط با مبحث مديريت کيفيت براي انجمن هاي عضو اتاق ایران و اعضاي متبوع هرکدام از اين انجمن‌ها را دارد و مي‌تواند در رشد و تعالي و سرآمدي سيستم‌ مديريت سازمان‌هاي عضو کمک‌هاي مؤثري ارائه نمايد.

در راستای سیاستهای انجمن مدیریت کیفیت ایران مبنی بر همگرایی و هم افزایی با تشکل ها، صبح روز شنبه یکم خرداد 1400 نشست مشترکی در سطح روسای انجمن بصورت آنلاین با انجمن مدیریت سبز ایران با حضور آقایان مهندس انتصاریان ، مهندس محمد حسن امامی و امیر حیدری برگزار شد .

در راستای ضرورت مشارکت صنایع تولیدی و خدماتی کشور با مجموعه اقدامات بین المللی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه ای، انجمن مدیریت کیفیت ایران و انجمن مدیریت سبز ایران بطور مشترک، برنامه های راهبردی برای صیانت از منافع اقتصادی صنایع طرح ریزی نموده اند.

حضور فعال صنایع تولیدی و خدماتی کشور در مشارکت بین المللی برای مدیریت و مهندسی بحران زیست محیطی که منافع صنایع کشورمان را نیز تهدید می نماید، به معنای بلوغ رهبری سازمانی و اتخاذ رویکرد پایداری برای ثروت افرینی پایدار محسوب می گردد.

شایان ذکر است که یکی از بزرگترین تهدیدهای صنایع کشور، بحران موجود در منابع طبیعی به معنای کمبود و آلودگی در انان است. اتخاذ رویکرد بلند مدت نسبت به منافع ملی و بنگاهی، به معنای ایجاد ظرفیت و شایستگی های جدید در منابع انسانی،سیستمها و دانش سازمانی است.

کشف این ظرفیتها و شایستگی های نوین سازمانی و انتقال انان به صنایع کشور جزو وظایف کلیدی تشکلها و سمن ها است. در همین راستا این دو انجمن وابسته به اتاق بازرگانی ایران، برای گذر از کیفیت گرائی همسو با الزامات زیست محیطی، کارگروه تخصصی کیفیت سبز را که متشکل از شخصیتهای علمی و اجرائی مسئولیت پذیر نسبت به کشور و منافع آن هستند، تاسیس نماید تا پیشران برنامه های راهبردی کیفیت سبز باشند.

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.