بیست و پنجمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

0

25جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 27 آذر1401 در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .

موارد مطرح شده در جلسه:

🔹استفاده از توان اعضا در ارتباط گیری با نظام فنی اجرایی
🔹 ترغیب اعضا در مشارکت در تولید محتوا
🔹 مشارکت کمیته نشریه کارگروه در تدوین بخش های مختلف نشریه مدیریت وکیفیت ساخت
🔹 ارتباط گیری با جامعه مهندسان مشاور ،تهیه تفاهم نامه همکاری و حضور در جلسات
🔸 همکاری با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جهت امکان ارزیابی ذی نفعان آن شرکت
🔹ارائه جناب آقای دکتر حاجی یخچالی برای جلسه آتی در خصوص مدیریت پروژه
🔹 تدوین دوره آموزشی نشریه ۷۷۳ برای متقاضیان توسط خانم مهندس ستاری

 

اعضای حاضر در جلسه:

خانم ها: الهه واحدی(مدیرعامل شرکت روماک ایمن ایرانیان)-سمیه ستاری(شرکت کندوان پارس)

آقایان: دکتر مهیار پورلک(انجمن بتن ایران)، امیر حیدری(دبیرانجمن مدیریت کیفیت)،دکتر مهدی مهری(مدیرکل دفتر مدیریت پروژه ها شرکت ساخت و توسعه )،دکتر سیامک حاجی یخچالی(معاونت برنامه ریزی شرکت فراب)،حسام رحیمی(مدیراجرای اقتصاد دیجیتال ساختمان)،جعفر محمدزاده(مشاورقراردادهای حقوقی)،علیرضا شیرازی(مدیرکنترل کیفیت موسسه شهید رجایی)،محمدرضا کیومرثی-محمدصادق ترکمن(مدیرعامل شرکت ساختمانی زاگرس)،پیمان میرزابابایی(مشاور مدیرعامل ساخت آزما)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.