بیست و هشتمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

0

کارگروه مدیریت کیفیت در ساخت به تاریخ 22 خرداد 1402 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران،بصورت حصوری و آنلاین برگزار شد.

  1. مقرر گردید پیرو نامه سازمان برنامه و با توجه به تشکیل «کمیته تدوین نشریه» ذیل کارگروه و آغاز مراحل تهیه و تدوین «دستورالعمل مدیریت کیفیت ساخت» در انجمن نسبت به ارسال فهرست پیشنهادی جمع بندی شده در جلسات اخیر کارگروه به داوطلبان فراخوان فروردین ماه اقدام و پس از دریافت نظرات ایشان نسبت به برگزاری جلسات مجزای این سند با عنوان کمیته تدوین اقدام گردد.

 

  1. با توجه به اهمیت تولید محتوای «کیفیت ساخت» (در قالب محتوای شبکه های اجتماعی و نشریه انجمن) مقرر گردید اعضای علاقمند مطالب تهیه شده خود را به انجمن ارسال فرمایند.
  1. مقرر گردید دوره های آموزشی کارگروه مانند نشریه 773 توسط سرکار خانم مهندس ستاری، پیگیری و از ظرفیت سایر اعضا از جمله نماینده محترم خانه مدیریت پروژه (جناب مهندس باقرپور) نیز در این خصوص استفاده شود

 

  1. مقرر گردید مراحل آتی انتشار کتاب ترجمه شده توسط انجمن و تیم ترجمه ادامه یابد و پس از ویراستاری و اصلاحات نتایج به کارگروه اعلام گردد

روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران

حاضرین(حضوری):

خانم ها:الهام ذره پرور شجاع(رهیار)، الهه واحدی(روماک ایمن ایرانیان)

آقایان:دکتر مهدی مهری(شرکت ساخت توسعه)،میثم قدری(کران کاو بتن ایران)،حامد طاهری(رهیار)، پیمان میرزا بابائی(مهندسین مشاور ساخت آزما)،سعید عبدوس(مهندسین مشاور ساخت آزما)، مجید فاضلی کبریا(مدعو)، علیرضا شیرازی(مؤسسه شهید رجائی)، امیر حیدری(دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران)، مهیار پورلک(دبیر کارگروه)

حاضرین(آنلاین):

آقایان:فرید پوینده(عضو حقیقی حضور آنلاین)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.