بیست و ششمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت ساخت برگزار شد

0

26جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در تاریخ 7 اسفند 1401در محل دبیرخانه انجمن مدیریت کیفیت ایران  با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .

موارد مطرح شده در جلسه:

  1. مقرر گردید پیرو نامه سازمان برنامه و با توجه به تشکیل «کمیته تدوین نشریه» ذیل کارگروه و آغاز مراحل تهیه و تدوین «دستورالعمل مدیریت کیفیت ساخت» در انجمن اعضا نسبت به ارسال فهرست پیشنهادی مطالب مطابق با آنچه در جلسه مورد بحث قرارگرفت لغایت 25 اسفندماه 1401 به دبیر کارگروه به صورت خصوصی ارسال نمایند.

 

  1. با توجه به اهمیت تولید محتوای «کیفیت ساخت» (در قالب محتوای شبکه های اجتماعی و نشریه انجمن) مقرر گردید اعضای علاقمند مطالب تهیه شده خود را به انجمن ارسال فرمایند.

 

  1. مقرر گردید دوره آموزشی نشریه 773 توسط سرکار خانم مهندس ستاری تدوین گردد و در اولین فرصت (حدود اردیبهشت ماه) در انجمن برگزار شود.

 

  1. مقرر گردید مراحل آتی انتشار کتاب ترجمه شده توسط انجمن و تیم ترجمه ادامه یابد و پس از ویراستاری و اصلاحات نتایج به کارگروه اعلام گردد.

 

اعضای حاضر در جلسه:

خانم ها: سمیه ستّاری، الهه واحدی

آقایان: مجید فاضلی کبریا، علیرضا شیرازی، امیر حیدری، مهیار پورلک

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.