بیست و سومین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

0

23 جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در مورخ 23 مرداد 1401 در سامانه انجمن مدیریت کیفیت ایران بصورت آنلاین با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد .

  1. مقرر گردید برنامه ریزی تحقق اهداف نقشه راه اولیه کارگروه بررسی و در جلسه آتی ارائه گردد. –
  2. مقرر گردید دوره آموزشی نشریه 773 توسط شرکت محترم مهندسین مشاور محترم راهیاب ملل تدوین و جهت برگزاری دوره مرتبط ، با انجمن مدیریت کیفیت برنامه‌ریزی صورت پذیرد.
  3. با آرای اعضای کار گروه مقرر گردید با توجه به در حال تدوین بودن نشریه (جلد1 – اسفند 1400 ابلاغ گردیده است) و علاقمندی اعضا به مشارکت در حوزه «مدیریت کیفیت ساخت» در این نشریه با محوریت مهندسین مشاور راهیاب ملل، جهت تهیه فصلی مجزا در حوزه کیفیت طراحی موضوع نشریه اقدام گردد.
  4. مقرر گردید با توجه به سکوت نظام فنی اجرایی کشور و نشریات سازمان برنامه و بودجه در خصوص مدیریت کیفیت در حوزه ساخت، راهنمایی با استفاده از تجارب اعضا در راستای این موضوع جهت بهره‌برداری کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران نظام فنی و اجرایی کشور تهیه گردد. در این راستا مقرر گردید سرفصل های کلی آن تا جلسه آتی توسط مجموعه راهبران توسعه آراد تهیه گردد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.