بیانیه انجمن مدیریت کیفیت ایران  در خصوص «دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده» (ضابطه 773سازمان برنامه و بودجه کشور)

0

با توجه با اهمیت موضوع کیفیت در نظام فنی اجرایی و مهندسی کشور بدین وسیله به منظور فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و اجرای سیستم های مدیریت و ترغیب جامعه و فعالان حوزه ساخت کشور، کارگروه ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران اعلام می دارد:

  • پرداختن به موضوع «کیفیت» در عناوین نشریات، ضوابط و بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدامی بسیار ارزنده و شایسته تقدیر می باشد چرا که معدود نشریاتی در نظام فنی اجرایی و مهندسی کشور وجود دارد که به این موضوع پرداخته باشند.

 

  • علی‌رغم موضوع فوق، متاسفانه رویه ای حتی به صورت راهنما در خصوص استقرار، بهره‌برداری و تحلیل مدیریت کیفیت و کنترل آن، در سازمان‌های پروژه محور اعم از دستگاه های اجرایی مرتبط، مهندسان مشاور و شرکت‌های پیمانکاری در نظام فنی اجرایی کشور وجود ندارد.

 

  • از آنجا که در اجرای عملیات عمرانی دستیابی به مشخصات فنی به طور دقیق و کامل دور از انتظار است که در مراجع بین المللی نیز به این موضوع اشاره شده است لذا ضوابط مربوط به هر عملیات تهیه و به کار گرفته شده است.دستور العمل حاضر الگو گرفته از ضوابط و مراجع بین المللی و بومی سازی شده با شرایط کشور تهیه و ابلاغ شده است.

 

  • دستورالعمل فوق با هدف جایگزینی دستورالعمل های پراکنده سابق ازجمله، صورتجلسه مورخ 16/02/1348 وزارت راه، دستورالعمل ارزیابی و پذیرش بتن 1382 وزارت راه و ترابری-شورایعالی فنی امور زیر بنایی حمل و نقل-کمیته ابنیه فنی و ضوابط محاسبه کسر بها عملیات راهسازی 1384 (و متعاقب آن عدم پذیرش توسط سازمان برنامه و بودجه) شده است، که فی‌نفسه اقدام مفید و قابل قبولی جهت ایجاد وحدت رویه در این حوزه می باشد. محوریت کلیه موارد بر جریمه و علاج واقع پس از وقوع است که به صورت کلی در صورت وضعیت های قطعی پیمانکار نمود پیدا خواهد کرد اما ضابطه فوق با قدمی رو به جلو اقدام به پایش نتایج به صورت مرحله‌ای و در صورت وضعیت‌های موقت و کاربرد تحلیل های آماری در این زمینه نموده است.

 

  • از جمله چالش های موجود در این ضابطه اولین ویرایش بودن آن است که با توجه به عنوان متن پیش نویس «دستورالعمل رسیدگی به مشخصات فنی عملیات اجرا شده کارهای رشته راه و ترابری» نیاز به تکمیل و ارتقا جهت استفاده در ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی کلیه‌ی عملیات اجرا شده می باشد.

 

  • با توجه به تغییر رویکرد و تحلیل های آماری در ضابطه نیاز به بروزرسانی سایر نشریات مانند نشریه 101 ضروری به نظر می رسد. همین طور پیشنهاد می گردد به منظور رفع تعارضات احتمالی ادامه اظهار نظرهای مراجع، ارگان‌ها، ذینفعان این ضابطه مانند کلیه نشریات سازمان برنامه و بودجه ادامه یابد..

 

  • با توجه به اهمیت موضوع کیفیت در پروژه های ساخت کشور، انجمن مدیریت کیفیت ایران پرداختن به موضوعات کیفی در این صنعت را بسیار مهم، مورد نیاز و لازم دانسته نیاز به یک دید جامع‌نگر در حوزه کیفیت را برای کشور لازم و ضروری می داند.

 

لازم به توضیح است موارد فوق مصوب اکثریت نسبی کارگروه ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران می باشد و این کارگروه آمادگی خود را جهت تعامل و تشریک مساعی جهت ارتقای ویرایش های آتی این نشریه و سایر نشریات حوزه کیفیت اعلام می دارد و امید است رویکرد کیفیت محور در همه ارکان کشور عزیزمان ایران بیش از پیش ظهور یابد.

اعضای کارگروه ساخت

انجمن مدیریت کیفیت ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.