برگزاری جلسه کمیته ارزیابان شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران

0

اولین جلسه کمیته ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران جهت فرایند ارزیابی شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران با حضور سرارزیابان ارشد جایزه ملی کیفیت ایران جهت بررسی شرکت های متقاضی در فرایند ارزیابی و انتخاب تیم های ارزیابی جهت دوره شانزدهم جایزه ملی کیفیت ایران در تاریخ ۲4 شهریور 98در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد.

در ارزیابی شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران تعداد 14 شرکت در سه سطح تندیس -اشتهار و اهتمام مشارکت دارند و تعداد 14 سرارزیاب ارشد، 21 ارزیاب و 14 مشاهده گر جهت فرایند ارزیابی کیفیت از متقاضیان حشور در جایزه ملی کیفیت توسط کمیته ارزیابان انتخاب شدند .

ارزیابی ها در مهرماه سالجاری صورت می گیرد و نتایج آن در مراسم روز ملی کیفیت ایران در ابان ماه سالجای اعلام می شود.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.