انعقاد تفاهم همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

اين تفاهم نامه به منظور استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانايي های علمی،اجرايي، فرهنگی و اجتماعی و توسعه همکاری های همه جانبه فی مابين ؛با توجه به توانمندی های دو طرف با حضور روسای انجمن صورت گرفت.

0

تفاهم نامه همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران با حضور روسای دو انجمن به منظور استفاده  بهينه از ظرفيت ها و توانايي های علمی،اجرايي، فرهنگی و اجتماعی و توسعه همکاری های همه جانبه ؛با توجه به توانمندی های دو طرف موضوعات ذيل اين توافق نامه به شرح موارد زير امضا شد:

 • همکاری مشترک در تهيه سند طرح تحول کيفيت در زنجيره تامين صنعت حمل و نقل ريلی کشور
 • ايجاد کارگروه مشترک توسعه کيفيت در صنعت حمل و نقل ريلی
 • همکاري در زمينه برنامه ريزي و اجراي کارگاه ها و دوره هاي آموزشي داخلي و بين المللي در موضوعات مرتبط
 • همکاري در تعريف و اجراي مشترک پروژه هاي پژوهشي مرتبط
 • همکاري در ارزيابي و مميزي بنگاه هاي فعال در حوزه مديريت کيفيت و موضوعات مرتبط
 • همکاري جهت ارايه مشاوره هاي تخصصي به واحدهاي اقتصادي و اجرايي کشور
 • همکاري در طراحي و برگزاري نشست هاي تخصصي،ميزگرد، سمينارها و همايش‌هاي ملي و بين المللي
 • همکاي در حوزه هاي مرتبط با انتشارات علمي و پژوهشي(نشريات تخصصی دو انجمن)
 • دعوت از متخصصين داخلي و بين‌المللي طرفين جهت حضور در سمينارهاي علمي و دوره‌هاي آموزشي و نظاير آن
 • حمايت و ايجاد بستر مناسب براي حضور بهينه پژوهشگران طرفين در نشستهاي تخصصي و برنامه هاي پژوهشي
 • همکاری و مشاوره در جهت دهی عملياتی و راهبردی در حوزه انقلاب صنعتی چهارم و هوش مصنوعی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.