انجمن مدیریت کیفیت ایران شعبه و نماینده رسمی ندارد

0

به اطلاع اعضای محترم انجمن مدیریت کیفیت ایران، سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری می رساند که انجمن مدیریت کیفیت ایران  بعنوان یکی از تشکل های ملی ثبت شده در اتاق بازرگانی ایران و همکار سازمان ملی استاندارد ایران که مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران طی 15 دوره برگزاری تاکنون می باشد.

مشاهده گردیده افرادی خود را بعنوان نماینده و مشاور انجمن مدیریت کیفیت ایران معرفی و ضمن گرفتن عضویت ، نسبت به همکاری های فی مابین اقدام می نمایند.

بدین جهت به استحضار می رساند که انجمن مدیریت کیفیت ایران هیچگونه نماینده رسمی ، غیر رسمی و شعبه ای در استان های کشور نداشته است  و در حال حاضر نیز تصمیمی مبنی بر تاسیس شعبه  یا اعطای نمایندگی ندارد .لذا تمام فعالیت های اجرایی و مکاتبات از طریق دفتر مرکزی  وسربرگ انجمن توسط دبیر و هیات مدیره با اعضا صورت می پذیرد.

                                  روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.