انتصاب دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران

0

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ، بر اساس مصوب هیأت مدیره و در راستای افزایش توانمندی ها و زمینه مشارکت بیشتر انجمن در رشد و توسعه فرهنگ مدیریت کیفیت در کشور طی حکمی؛ مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن، امیر حیدری را  بعنوان دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران منصوب کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.