انتخاب ریاست کمیته فنی متناظرISO/TC34/SC5 شیر و فراورده های آن

0

بر اساس اعلام رسمی روابط عمومی  انجمن مدیریت کیفیت ایران؛در طی برگزاری انتخابات دوره ای تعیین ریاست کمیته  فنی متناظر ISO/TC34/SC5؛آقای دکتر شهریار دبیریان عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران و مدیر تضمین کیفیت شرکت پگاه موفق به کسب افتخاری دیگر در حوزه توانمندی های علمی و پژوهشی گردید .بنحوی که در این انتخابات اکثر قریب به اتفاق  اعضاء کمیته با عنایت به سوابق علمی و پژوهشی و نقش ایشان در پیشبرد تدوین استاندارد ها و همکاری های سالهای متمادی با حوزه های مختلف سازمان ملی استاندارد با رای مثبت به ایشان  توانمندی های ایشان در توسعه شاخص های عملکردی و استاندارد سازی فعالیت های علمی و پژوهشی و صنعتی را صحه گذاری نمودند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.