امضای تفاهم همکاری انجمن با اتحاديه تعاونی های خوراک دام و طيور و آبزيان کشور

موضوع اين توافق نامه همکاری مشترک در تهيه سند طرح تحول کيفيت و سلامت خوراک در زنجيره تامين خوراک دام و طيور و آبزيان که منجر به ايجاد ايمنی خوراک مصرفی شود میباشد.

0

انجمن مدیریت کیفیت ایران با اتحاديه تعاونی های خوراک دام و طيور و آبزيان کشور تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

با توجه به اهمیت تبادل تجربیات، دانش، مهارت­ها و همچنین به منظور بهبود و ، گسترش همکاری­های علمی و فنی، اجرایی و مشورتی ، پژوهش و توسعه دانش سلامت درکشور می­گردد تفاهم­نامه بین مهندس فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران و مهندس کیهانی رییس اتحاديه تعاونی های خوراک دام و طيور و آبزيان کشور جهت همکاری­های مشترک منعقد گردیده است.

بر اساس این گزارش، مدت زمان این تفاهمنامه 3 سال و موضوع آن به شرح زیر می باشد:

 • همکاری مشترک در تهيه سند طرح تحول کيفيت و سلامت خوراک در زنجيره تامين خوراک دام و طيور و آبزيان که منجر به ايجاد ايمنی خوراک مصرفی شود.(براساس استاندارد ايزو 22000)
 • ايجاد کارگروه مشترک توسعه کيفيت در خوراک دام و طيور و آبزيان
 • همکاري در زمينه برنامه ريزي و اجراي کارگاه ها و دوره هاي آموزشي داخلي و بين المللي در موضوعات مرتبط
 • همکاري در تعريف و اجراي مشترک پروژه هاي پژوهشي مرتبط
 • همکاري در ارزيابي و مميزي بنگاه هاي فعال در حوزه مديريت کيفيت و موضوعات مرتبط
 • همکاري جهت ارايه مشاوره هاي تخصصي به واحدهاي اقتصادي و اجرايي کشور
 • همکاري در طراحي و برگزاري نشست هاي تخصصي، سمينارها و همايش‌هاي ملي و بين المللي
 • همکاي در حوزه هاي مرتبط با انتشارات علمي و پژوهشي
 • دعوت از متخصصين داخلي و بين‌المللي طرفين جهت حضور در سمينارهاي علمي و دوره‌هاي آموزشي و نظاير آن
 • حمايت و ايجاد بستر مناسب براي حضور بهينه پژوهشگران طرفين در نشستهاي تخصصي و برنامه هاي پژوهشي
 • همکاری و مشاوره در جهت دهی عملياتی و راهبردی به کارگروه کيفيت و ايمنی خوراک متشکل از نمايندگان تعاونی های استانی که در اتحاديه تعاونی های کارخانجات خوراک مستقرند ؛جهت تدوين طرح تحول کيفيت و سلامتی خوراک در کشور
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.