استفاده از بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان از سوی سازنده رایج نیست!

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، گفت: شناخت مشکلات موجود در زمینه کیفیت صنعت ساختمان ایران مستلزم تحلیل و بررسی دقیق تمام زیرمجموعه هایی است که با صنعت ساختمان وکیفیت نهایی آن درگیرهستند،بنابراین شناخت کمبودها و شناسایی فرصت ها برای بهبود وتوسعه کیفیت صنعت ساختمان امری ضروری است.

0

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، گفت: شناخت مشکلات موجود در زمینه کیفیت صنعت ساختمان ایران مستلزم تحلیل و بررسی دقیق تمام زیرمجموعه هایی است که با صنعت ساختمان وکیفیت نهایی آن درگیرهستند،بنابراین شناخت کمبودها و شناسایی فرصت ها برای بهبود وتوسعه کیفیت صنعت ساختمان امری ضروری است.

 

 

 

 

چابک آنلاین، شراره عبازاده، فرزین انتصاریان، درگفت وگو با چابک آنلاین، با تاکید بر اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان، افزود: بیمه تضمین کیفیت ساختمان یکی از مهمترین موضوعاتی است که دربیشترکشورهای جهان درقالب قوانین ساخت مطرح بوده که براساس آن ، سازنده باید به مدت ده سال خسارات و اشکالاتی که در ساخت وجود دارد را تضمین کند.

وی، ادامه داد: در بیشتر کشورها بیمه تضمین کیفیت ساختمان بخصوص برای ساختمان هایی که بیش از 6 طبقه هستند امری اجباری است و در این ضمانت نامه به تمام مسئولیت های سازنده در قبال حوزه های مختلف ساختمان اشاره شده است.

به گفته انتصاریان، علاوه براین، کارفرما درصورتی این ضمانت نامه را قبول می کند که شرکت بیمه، سازنده ساختمان را بیمه کرده باشد و در هر شرایطی مسئولیت جبران خسارت ساختمان در دوره تعیین شده را تقبل کند.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، خاطر نشان که بستر صدور بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان در کشور وجود دارد و مشکلی در زمینه ارائه خدمات بیمه از سوی شرکت های بیمه ای  هم وجود ندارد اما مهمترین مسئله این است که این بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان از سوی سازنده در ایران رایج نیست.!

انتصاریان، با اشاره به اینکه ایمنی ساختمان در مقابل حوادث یکی دیگر از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت سازه است، تصریح کرد: چندین عامل در میزان مقاومت و ایمنی ساختمان های کشور در مقابل حوادث غیر مترقبه دخیل هستند که یکی از این عوامل، رعایت قوانین مربوط به ساخت و ساز است و دیگری قوانین مربوط به کنترل و نظارت توسط سازمان نظام مهندسی است که برخی قوانین مهم در این خصوص یا تدوین نشده و یا دارای نواقصی هستند.

وی، گفت که نقص در مقررات سیستم برق، سیستم تهویه، سیستم های فرار و آتش سوزی از جمله مشکلاتی است که ایمنی ساختمان را کاهش می دهد، برای مثال تعبیه سیستم هشدارو سنسورهای آتش سوزی در ساختمان که به صورت خودکار در هنگام آتش سوزی آب پاشی می کند در قوانین، دارای نواقص است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، گفت: نقص در سیستم آسانسور یکی دیگر از موضوعات مورد بحث درمدیریت کیفیت و ایمنی ساختمان ها است که امکانات یکسانی در اختیار مصرف کننده های مختلف قرار نمی دهد برای مثال سیستم آسانسوردر ساختمانی های موجود، کارایی مناسبی برای کودکان به خصوص در شرایط اضطراری ندارد.

به گفته انتصاریان، مکان یابی نادرست و تراکم ساختمان ها در خیابان های کم عرض جزو مشکلاتی است که کیفیت ساختمان هارا در شرایط مختلف تحت تاثیر قرار داده است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.