تقویم آموزشی

دوره های آموزشی انجمن مدیریت کیفیت ایران- ۱۳۹۸

کد دوره

نام دوره مدت دوره (روز) هزینه دوره

( ریال )

زمان
۱۰۱ کنترل فرآیند آماری(SPC) ۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ خرداد
۱۰۲ آشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت ۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تیر
۱۰۳ توسعه عملکرد کیفی  ((QFD ۲ ۳/۵۰۰/۰۰۰ مرداد
۱۰۴ هزینه​های کیفیت (COQ) ۲ ۳/۵۰۰/۰۰۰ شهریور
۱۰۵ تضمین کیفیت کاربردی صنایع غذایی (با گرایش محصول سالم و ایمن) ۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ مهر
۱۰۶ مدیریت دانش ۱ ۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ آذر
۱۰۷ مدیریت دانش ۲ ( پیشرفته ) ۲ ۳/۵۰۰/۰۰۰ دی
۱۰۸ مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) ۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ بهمن
۱۰۹ تجزیه تحلیل خطا و آثار آن (FMEA) ۲ ۳/۵۰۰/۰۰۰ مرداد
۱۱۰ آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت (ISO 9000) ۲ ۳/۰۰۰/۰۰۰ اسفند
۱۱۱ تغییرات استاندارد ISO 9001:2015 ۱ ۲/۰۰۰/۰۰۰ خرداد
۱۱۲ آشنایی با استاندارد ISO 9004 ۱ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تیر
جایزه ملی کیفیت آموزش مدل و روشهای خودارزیابی ۳ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ۶-۷-۸مرداد ۹۸
تدوین اظهارنامه ۲ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲۶-۲۷ مرداد ۹۸
دوره پیشرفته آشنایی با منطق رادار ۱ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳ مرداد ۹۸
تربیت ارزیاب ۳ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴-۱۵-۱۶-مرداد۹۸

 

توجه: به مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می​گردد.

” توجه”:

  • دوره های فوق در محل شرکت‌ها نیز قابل برگزاری می‌باشد.
  • به شرکت کنندگانی که دوره ها را با موفقیت طی نمایند، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کیفیت ایران اعطا خواهد شد.
  • تعیین دقیق تاریخ دوره‌های جایزه ملی کیفیت، بعد از به حد نصاب رسیدن امکان‌پذیر بوده و ۱۰روز قبل از برگزاری به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.
  • ظرفیت هر دوره حداقل ۱۰نفر و حداکثر ۲۰نفر می‌باشد.
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام، حداکثر ۴۸ساعت قبل از تاریخ برگزاری دوره می‌باشد.
  • هزینه دوره به شماره حساب۷۹ ۲۰۳۱۳۱۳۴ بانک ملت شعبه شرکت نفت به نام انجمن مدیریت کیفیت ایران واریز و فیش مربوطه با ذکر نام درخواست کننده دوره، به شماره ۸۸۷۲۵۹۴۴ فاکس گردد.
  • لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن۴-۸۸۱۰۱۱۹۲ داخلی ۲ تماس حاصل فرمایید.

 

تخفیفات:

  • به سازمان‌هایی که تعداد شرکت کنندگان آنها در دوره ۳نفر و یا بیشتر باشند ۱۰% تخفیف تعلق خواهد گرفت.

 

واحد آموزش انجمن مدیریت کیفیت ایران