اهداف کارگروه تخصصی خودرو

کارگروه تخصصی خودرو در تاریخ 25 مهرماه 1391 توسط هیات مدیره انجمن و با حضور مدیران کیفیت شرکت های فعال در صنعت خودرو و برخی دیگر از اعضای حقیقی و حقوقی انجمن به صورت رسمی تشیل گردید. برخی از اهداف کارگروه خودرو عبارتند از:

  1. بازدید از شرکت های فعال در صنعت خودرو.
  2. به اشتراک گذاری تجارب شرکت ها در حوزه کیفیت.
  3. همفکری مدیران و متخصصان کیفیت در خصوص چالش ها و مشکلات جاری و ارائه راهکار.
  4. همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص تدوین کتب، استاندارد های مرتبط.
  5. به اشتراک گذاری کتب، مقالات و لینک های مفید.

اخبار کارگروه خودرو