مرور

ویدئو

ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران

شبکه خبر - 18 آبان - 20:00 | دبیر کمیته ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران گفت تا کنون هیچیک از بنگاه ها نتوانسته اند جایزه طلایی کسب کنند تنها در دو مورد جایزه برنزی کسب شده است.در همایش روز ملی کیفیت رئیس سازمان ملی استاندارد و انجمن مدیریت…

چرا جایزه ملی کیفیت ایران؟

در این ویدئو تفاوت های مدل INQA و EFQM ، منطق رادار ، مراحل ارتقاء کیفیت و سطح بلوغ سازمان و معیار های مدل جایزه ملی کیفیت توضیح داده می شود . و در نهایت کاربرد مدل جایزه ملی کیفیت ایران در سازمان و فواید پیاده سازی آن شفاف می گردد.

کسب اعتبار در سایه گواهی نامه های رنگارنگ

شرکت هایی که تلاش برای دریافت گواهی نامه بین المللی ISO می کنند، بیشتر به دنبال نشان دادن رعایت سیستم های قانونمند هستند. برخی شرکت ها تلاش در کسب گواهی نامه هایی مانند ISO می کنند که اخذ آن الزامی ندارد، اما دلیل تلاش این شرکت ها تسخیر…