آدرس انجمن:
تهران، یوسف آباد، خیابان ابن‌سینا، نرسیده به ولیعصر، پلاک۴ طبقه ۲

تلفن: ۴-۸۸۱۰۱۱۹۲ – ۸۸۷۱۲۱۸۲

نمابر: ۸۸۷۲۵۹۴۴

کدپستی: ۱۴۳۳۷۱۴۳۹۵

آدرس الکترونیکی: info@iranqms.ir