گزارش هفدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 17 آذر 95

0
 • در ابتدای جلسه در مورد نحوه برگزاری پانل در کنفرانس مدیریت کیفیت در سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید پیشنهادات ذیل در برگزاری پانل مد نظر قرار گیرد:
 • برگزاری پانل به صورت کارگاهی
 • ارائه خلاصه ای از زمینه های کاری کارگروه
 • برگزاری جلسات هم افزایی یا هم اندیشی در راستای موضوع اهداف کارگروه برای استفاده از نظرات متخصصین حاضر در پانل
 • ارائه مطالب در پانل به صورت دوره آموزشی نباشد
 • در صورتی که بخواهیم سخنرانی در برنامه های ما باشد ضروری است با شکلی کاملا متفاوت ارائه شود.
 • مقرر گردید در خصوص مطالبی که اعضا با نام کارگروه ارائه خواهند داد از قبل در جلسات بحث و گفتگو شود.
 • مقرر گردید سرکار خانم کوهپائی آیین نامه هایی که احتمالا در انجمن در خصوص کارگروهها وجود داشته، مطالعه و برای جلسه آینده به عنوان پیش نویس ارائه نماید.
 • مقرر گردید پیش نویس کلیات مربوط به کارگروهها در جلسه بعدی تهیه و برای تصویب در اختیار هیئت مدیره قرار گیرد.
 • مقرر گردید پیش نویس سند راهبردی مدیریت کیفیت در کشور برای اعضا ارسال گردد.
 • مقرر گردید اعضا رزومه های خود را حداکثر تا جلسه بعد به روابط عمومی انجمن ارسال نمایند.
 • مقرر گردید در اولین جلسه هیئت مدیره در خصوص ساختار کارگروه بررسی صورت گرفته و پس از تصویب کلیات، انتخابات جدید کارگروه انجام شود.
 • با رای اکثریت اعضا سرکار خانم محمدی تا اطلاع ثانوی (تشکیل جلسه مربوط به بند 6)، به عنوان نایب رئیس کارگروه انتخاب شدند.
 • بررسی اولیه راهکار اول با موضوع “لزوم وجود یک متولی برای ساماندهی موضوع اعتبارو رتبه CB ها و گواهینامه ها” انجام شد و مقرر گردید برای جلسه آینده از نمایندگان CB ها و یا سایر ذی نفعان با پیشنهاد اعضا دعوت بعمل آید.
 • مقرر گردید اعضا حداکثر تا 30 آذر ماه نسبت به معرفی افراد مربوط به بند 8 اقدام نمایند.
 • تعدادی از افراد در جلسه توسط اعضا معرفی شدند که مقرر گردید از ایشان جهت حضور در جلسه آینده دعوت بعمل آید.

پیشنهادات ذیل نیز در خلال گفتگوها مطرح شد که مقرر گردید در خصوص آنها بحث و تبادل نظر درکارگروه صورت پذیرد:

S1: استفاده از تجارب موفق در برنامه های پانل با رویکردی متفاوت و ایجاد امکان پاسخگویی های مربوطه و امکان بنچ مارک برای اعضای انجمن

S2: رویکردهایی برای افزایش اعتبار انجمن تعیین گردد

S3: بررسی پیش نویس سند راهبردی ملی کیفیت

S4: بررسی موضوع عملکرد انجمن مدیریت کیفیت به صورت یک AB و عضویت در IAF                              

جلسه بعدی در تاریخ 15 دی ماه ساعت 14 برگزار خواهد شد.

موضوع جلسه آینده:

 • بررسی موضوعات پانل و نحوه برگزاری پانل در کنفرانس سال آینده
 • ادامه بررسی راهکار اول
 • بررسی ساختار کارگروه ها

برنامه ریزی برای بررسی سند راهبردی ملی مدیریت کیفیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.