گزارش شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 26 آبان 95

0

 تعیین اهداف اصلی گروه و اولویت بندی، تعیین ساختار کلی کارگروه توسعه، اولویت بندی برنامه ها

 • در ابتدای جلسه در مورد اعضای کارگروه صحبت شد که پیشنهاد شد کارگروه از سه دسته اعضا تشکیل شود:
 • دسته اول اعضای اصلی کارگروه (یا هسته اصلی)
 • دسته دوم افرادی که در موارد خاص امکان شرکت در جلسه را داشته باشند
 • دسته سوم میهمان ها از ارگانها یا سازمانهای مختلف
 • مقرر گردید آیین نامه عملکرد کارگروه در چهارچوب سند راهبردی انجمن تدوین گردد.
 • مقرر گردید برای تایید عضویت افراد در کارگروه شاخص هایی تعیین گردد.
 • مقرر گردید شرایط هر گروه از اعضا در آیین نامه کارگروه لحاظ شود.
 • مقرر گردید کارگروه یک رئیس، یک نایب رئیس و یک دبیر داشته باشد که با حضور حداقل یکی از این افراد، جلسات امکان برگزاری داشته باشد.
 • به منظور تعیین افراد مرتبط با بند 3 مقرر گردید رای گیری با اعلام قبلی در جلسه آینده صورت پذیرد.
 • با رای موافق اعضای حاضر اهداف اصلی کارگروه در سه محور ذیل تعریف شد
 • عارضه یابی عدم تحقق اهداف سیستم های مدیریت کیفیت در ایران (در واقع هدف اصلی که کارگروه به همین دلیل تشکیل شد و محور اصلی اکثر جلسات از ابتدای کارگروه تا کنون بوده است)
 • اشتراک دانش بین اعضا
 • کمک به برگزاری کنفرانس مدیریت کیفیت
 • انجام پروژه های محوله از سوی انجمن مدیریت کیفیت
 • مقرر گردید نیم ساعت ابتدای هر جلسه به موضوع کنفرانس و یا اشتراک دانش اختصاص یابد. (انتخاب بین این دو موضوع در جلسه قبل و با رای اعضا انجام می پذیرد)
 • در خصوص انجام پروژه های محوله از سوی انجمن زیر گروه هایی از مجموعه اعضا تشکیل خواهد شد و جلسات مربوطه در انتهای جلسه کارگروه برگزار خواهد شد.
 • ماموریت کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت می باشد.
 • به عنوان اولین پروژه تدوین پیش نویس ساختار کلی کارگروهها با کمک سایر کارگروهها تعریف شد.
 • مقرر گردید راهکارهای مربوط به عارضه یابی که قبلا در کارگروه به آن پرداخته شده بود با ترتیب اولویتی که قبلا مشخص شده بود ابتدا در هیئت مدیره از لحاظ امکان اجرا و میزان اختیارات انجمن بررسی شده و پس از آن در جلسات کارگروه بررسی شده و اجرایی گردد.
 • مقرر گردید جسلات در زمان تعیین شده حتی با تعداد حداقل 3 نفر نیز برگزار گردد.

دستور جلسه آینده:

 • در ابتدای جلسه در خصوص کنفرانس سال بعد بررسی خواهد شد.
 • عارضه یابی: اولین راهکار بررسی خواهد شد.
 • پروژه های انجمن: ارائه پیش نویس نامه مربوط به جمع آوری نظرات و انتظارات اعضاء از انجمن
 • تدوین پیش نویس ساختار کارگروه ها

پیوست 1

زمینه های پیشنهادی در خصوص ارائه خدمات مرتبط توسط انجمن به اعضا

با همفکری اعضا، محورهای ذیل به عنوان خدمات قابل ارائه انجمن به اعضا معرفی شد که مقرر گردید در نامه انجمن خطاب به اعضا لحاظ گردد:

 • آموزش
 • تور
 • الگو برداری
 • بازدید
 • هم اندیشی و اشتراک دانش
 • مشاوره
 • سمینار ها و کنفرانسها
 • تجربه های موفق
 • کلینیک حل مساله
 • مرجعیت یا معرفی
 • جوایز
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.