طرح تحول کیفیت در زنجیره تامین صنعت خودرو رونمایی شد

پروژه ارتقای سيستم مديريت كيفيت در صنعت خودروسازی متمركز بر شركت هاي قطعه ساز با هدف بهبود زير ساخت هاي موثر بر كيفيت مبتنی بر برنامه راهبردی توسعه و ارتقای کیفیت صنعت قطعه سازی خودرو توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران رونمایی شد.

0

انجمن مديريت كيفيت ايران در ادامه 25 سال تجربه موفق در حوزه های آموزش و پژوهش و اقدامات اجرایی که منجر به تصویب قانون توسعه و ارتقاء نظام استاندارد و مدیریت کشور و تدوین راهبرد ملی کیفیت و بسیاری دیگر شد، اهداف آتی خود را مترکز بر اجرای راهبرد ملی و توسعه و ارتقاء سطح مدیریت کیفیت در حوزه های با اهمیت صنعت و خدمات نموده است و برای شروع تحول در صنعت خودرسازی کشور را  هدف قرارداده و در اولین قدم طرح توسعه و ارتقاء سطح مدیریت کیفیت زنجیره این صنعت را تدوین و آماده اجرا نموده است.

در تدوین « طرح تحول كيفيت زنجيره تامين خودروسازی»، انجمن با نگاهی متفاوت از رويكرد جاري، بهبود كيفيت زنجیره تامین صنعت خودرو را با تمرکز بر توسعه سیستم مدیریت کیفیت شركت هاي قطعه ساز هدف قرار داده است.

انجمن مدیریت کیفیت ایران بعنوان يك تشکل  غیرانتفاعی مستقل، با نگاهي کلی نگر، راهبردي و همه جانبه، وضعيت صنعت خودرو سازی و زنجیره تامین آن را از منظر «مدیریت کیفیت» مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

در این طرح نکات زیر مبنا قرار داده شده است:

  • اين طرح كليه حلقه هاي اصلي زنجيره ارزش  صنعت خودرو  را پوشش مي دهد.
  • ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد نقص صفر(Zero Defect) و توسعه آن در محورهای کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) انجام می شود.
  • ارتقاء مکانیزم های ارتباطی و فناوري در تمامی زنجيره را بعنوان يك اصل بنيادين مد نظر دارد.
  • طرح بر روي برآورده کردن نيازهاي تمامي ذينفعان اين صنعت متمركز است.
  • موفقيت پايدار هر شرکت قطعه ساز را بعنوان يك بنگاه كسب و كار هدف قرار مي دهد.
  • اجرای این طرح هیچگونه تعارضی با روند موجود ارزیابی و رتبه بندی تایید صلاحیت قطعه سازان نداشته باشد.
  • این طرح هیچگونه تداخلی با فرایندهای خرید محصولات توسط خودرو سازان و شرکت های تدارک گر آن ها نداشته باشد.
  • مکانیزم جذب شرکت های قطعه ساز برای مشارکت در طرح بر مبنای ایجاد انگیزه از درون و حمایت از بیرون قرار دارد

در اجرای اين طرح، راهبردهای ارتقاء سطح بلوغ سیستم مديريت کیفیت سازمان شرکت قطعه ساز بر اساس تحليل وضعيت آن بر پايه انجام فرآيند خودارزيابي گسترده و جامع از منظرهای استراتژي و سياست ها، منابع ، فرآيندها ، ميزان توفيق در دستيابي به اهداف، عملكرد در بازار و ديدگاه  مشتريان و غیره تعيين مي گردند. سپس نتایج حاصله با درک و توجه به نيازهاي ذینفعان، اهداف مدیریتی و ظرفیت های اجرایی سازمان تحليل و برنامه هاي اجرایی، متناسب با راهبرد ها، شناسايي، بر اساس نقشه راه، زمانبندی شده و  تيم هاي متخصص (از درون و بیرون سازمان)، انتخاب و جهت اجراي اثربخش اين برنامه ها توانمندسازی می شوند.

انجمن مديريت كيفيت ايران به پشتوانه تجربه حضور 25 ساله در حوزه صنعت خودرو، ساختار تشکلی مستقل و غیر انتفاعی، منابع انسانی و دانش گسترده موجود در اعضای آن، زير ساخت هاي مناسب، ارتباط نزدیک با منابع علمی و آموزشی در داخل و خارج کشور و در امتیار داشتن نيروهاي متخصص علاقمند به همكاري ، در تمامی مراحل این طرح تا حصول موفقيت پايدار مبتنی بر نتايج ملموس،  همراه صنعت خودروسازی و سازمان های زنجیره تامین آن خواهد بود.

شکی نیست که موفقیت این طرح نیازمند عزم جدی و حمایت همه جانبه نهاد های متولی صنعت خودرو به خصوص وزارت صمت و  ارکان مرتبط آن، ذینفعان اصلی به ویژه شرکت های خودروساز در شخصیتی یکپارچه و هماهنگ و مشارکت جدی و عملی تشکل های مرتبط به خودروسازی است.

به امید روزی که صنعت مهم خودروسازی ایران با دارا بودن هویت مستقل، در همه ابعاد کیفیت، جایگاهی هم راستای کمیت و تعداد خودرو های ساخت کشور داشته باشد.

 

شورای راهبری انجمن مدیریت کیفیت ایران

جهت دریافت کتاب طرح تحول کیفیت در زنجیره تامین صنعت خودرو کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.