سخنرانی های علمی با عنوان “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم”

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت در آبان ماه 1401، سلسله نشست ها و سخنرانی های علمی با بررسی موضوعات روز کیفیت را با عنوان “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم” با حضور متخصصان,کارشناسان و صاحبنظران  به صورت مجازی در سامانه LMS و رایگان برگزار نماید.

علاقمندان جهت حضور در این وبینار ها می توانند از طریق تکمیل فرم زیر و یا با شماره تماس واحد آموزش 4-88101192 برای ثبت نام اقدام نمایند.

ساعت برگزاری هر سخنرانی: 14 الی 16 بصورت آنلاین

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان شغلیموضوع سخنرانیتاریخروز
1دکتر امید اشکانیمشاور سیستم های فنی و کیفیمدیریت ریسک1401/08/07شنبه
2فرشید هوشمندسرممیز و مدرس سیستم های مدیریت در شرکت DAS انگلستان و مدیر سیتم ها وروش ها در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنومدیریت پروژه چابک و مدل اسکرام، معجونی شفابخش برای دنیای امروز1401/08/10سه شنبه
3مهرداد منصوریکارشناس ارشد مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژیمدیریت انرژی در صنعت1401/08/11چهارشنبه
4دکتر فرشید شکرخدایینایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایرانکیفیت زندگی1401/08/15یکشنبه
5دکتر یاسر احسانمدرس و مشاور مدیریت و مدیر دفتر یوروسرت در ایراناستراتژی های کیفیت و بهره وری1401/08/17سه شنبه
6دکتر شهریار دبیریانرئیس کارگروه صنایع غذایی و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایرانبررسی چالش های کیفی در صنعت غذا1401/08/23دوشنبه
7محمدامین قلم برآینده پژوه و مدرس دانشگاهجهان 2050 در سایه فناوری های نوین1401/08/24سه شنبه
8دکتر مصطفی بغدادیمدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایینفوذ فناوری و نوآوری در شرکت های بزرگ، گامی اساسی در مسیر سرآمدی1401/08/29یکشنبه
9مهیار پورلکدبیر کارگروه ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایرانجایگاه کیفیت ساخت در قراردادهای همسان طرح و ساخت (EPC غیرصنعتی)  و قراردادهای مبتنی بر نشریه 4311 در نظام فنی اجرایی کشور1401/08/28شنبه