بررسی تاثیر افزایش تعهد سازمانی منابع انسانی در کنترل موثر هزینه ها در سازمان های ایرانی

0

احسان جنتی فرد

چکیده

منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه های موجود در یک سازمان عامل اصلی رشد و یا افول عملکرد بنگاه های اقتصادی محسوب
می شوند و این واقعیت، لزوم انجام انواع پژوهش های عملیاتی بر روی ابعاد مختلف موضوع منابع انسانی را تبیین می نماید. از بین منابع انسانی فعال، نیروی انسانی متعهد، مهره ای ارزشمند محسوب می شود که در نتایج عملکردی یک سازمان می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که تعهد سازمانی نشات گرفته از رضایت بالای کارکنان می باشد و کارکنانی که از نظر معیارهای مختلف با شرایط کاری خود ارتباط بهتری برقرار می کنند و رضایت بالاتری از محیط کاری خود در مجموع دارند به سازمان خود نیز متعهدتر می باشند. انتظار می رود که نتایج عملکردی خاصل از نیروی انسانی با درصد رضایت بالا و متعهد به سازمان نسبت به سایر سازمان ها قابل قبول تر و در مقایسه سازمان ها مشابه و متوسط های صنعت مربوطه بهتر باشد. در این مقاله با بررسی شرکت هایی که اطلاعات آنها در سامانه مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان (nesi.ir) و نیز سامانه شبکه بهینه کاوی ایران (irbn.ir) موجود می باشد به اثبات رسیده است که ارتباط معناداری بین بالا بودن تعهد سازمانی و مدیریت هزینه ها در سازمان های ایرانی وجود دارد.

کلیدواژگان: منابع انسانی، تعهدسازمانی، مدیریت هزینه ها، رضایت کارکنان

مقدمه

 

امروزه اندیشمندان سازمان و مدیریت بیان می کنند که مهمترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گرانبها بر روند شکست یا کامیابی سازمان ها تأثیر مستقیم دارد. لذا تلاش برای توسعه تعهد در کارکنان، امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند. افراد متعهدتر، به ارزش ها و اهداف سازمان پایبندترند و با اثربخشی و کارآیی بالاتر در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصتهای شغلی جدید اقدام می کنند.

مفهوم تعهد سازمانی، بر نگرشی مثبتی دلالت دارد که از احساس وفاداری کارکنان به سازمان حاصل می شود و با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، تلاش برای رسیدن  به اهداف با حداقل صرف منابع، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان تجلی می یابد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهند که تعهد کارکنان به سازمان نتایج بسیار ارزشمندی برای سازمان ها در پی خواهد داشت که مدیران سازمان ها نیز می توانند با به کارگیری عوامل موثر بر این موضوع از نتایج آن بهره مند گردند. مهمترین نتایج تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عملکرد سازمان نیز موثرند عبارتند از: افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان، افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان، احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی مطلوبترآنها، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع‌دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و همچنین موفقیت‌های مالی سازمانی و افزایش اثربخشی، کارآیی و نهایتا بهره‌وری سازمان که این نتایج در نهایت موجب تعالی و کسب اهداف سازمانی شده و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می نماید.

 

دریافت اصل مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.