کارگروه مدیریت مدیریت کیفیت در ساخت

بیانیه انجمن مدیریت کیفیت ایران  در خصوص «دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده»…

با توجه با اهمیت موضوع کیفیت در نظام فنی اجرایی و مهندسی کشور بدین وسیله به منظور فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و اجرای سیستم های مدیریت و ترغیب جامعه و فعالان حوزه ساخت کشور، کارگروه ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران اعلام می دارد:…

دهمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت برگزار شد

دهمین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت که در روز سه‌شنبه مورخ 18 خرداد 1400 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور نمایندگان انجمن بتن ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی، شرکت راهیاب ملل، موسسه شهید رجایی و ...، تشکیل شد . در…

اولین جلسه کارگروه مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد:

امر کیفیت در ساخت و ساز، از دیر باز تا کنون موضوع بحث برانگیز این حرفه می باشد که در نظام فنی اجرایی کشور و نظام مهندسی ساختمان همواره موضوعی قابل تامّل، مهم و نیازمند توجه می باشد. بارها چه در رسانه ها چه در محافل عمومی و خصوصی صحبت از…