مدیریت دانش ارتباط بسیار زیادی مقوله‌هایی مانند کارآفرینی سازمانی، نوآوری باز، کیفیت و سازمان یادگیرنده دارد. پژوهش‌های متعددی برای سنجش تأثیر مدیریت دانش بر بهره‌وری، رشد، سودآوری و …. انجام‌شده که نتایج آن‌ها گویای تأثیر بسیار بالای مدیریت دانش در دستیابی به اهداف سازمان‌ها است.

ضرورت مدیریت دانش

• جلوگیری از دوباره کاری‌ها، تطویل پروژه‌ها و اتلاف منابع
• افزایش کیفیت و دقت انجام فعالیت‌ها
• افزایش راندمان انجام کارها
• کمک به تدوین استانداردها، تهیه و تدقیق فهارس بها
• کاهش نگرانی نسبت به جابجایی یا خروج کارکنان کلیدی
• کاهش زمان و سایر منابع لازم جهت حل مسائل و مشکلات پروژه‌ها
• محدود نمودن حوزه سعی و خطا و ریسک در انجام فعالیت‌ها

بعضی از کارکردهای مدیریت دانش

• راه اندازی اتاق فکر
• رصد و پایش
• طراحی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی
• مستندسازی تجربیات
• ایجاد تقارن اطلاعاتی
• هماهنگی آموزش با دانش‌های مورد نیاز
• مدیریت فرایندها و پروژه‌های پژوهشی
• بهره وری در تولید محتوا (کتاب، مقاله و …)
• نوآوری باز
• شناسایی خبرگان و متخصصان داخلی و بیرونی
• ایجاد سازمان یادگیرنده
• کارآفرینی سازمانی
• کاهش دوباره کاری‌های دانشی و …

چشم انداز کارگروه

– مدیریت دانش به خوبی در اعضاء کارگروه پیاده سازی شده و پیامدهای آن ارتقای کیفیت، سودآوری و رشد آن مجموعه‌ها گردد.

راهبردهای کارگروه

o ارائه خدمات به هنگام، علمی و مبتنی بر تجربه با رویکرد حمایتگری
o ایجاد برندی خوشنام، علمی و کارآمد
o حضور و شرکت موثر در کلیه برنامه‌های مرتبط با حوزه‌های کارگروه
o ارائه و اجرای سیاست‌های نوین و به هنگام علمی در ترویج و انتشار حوزه‌های مختلف مدیریت دانش
o ایجادی کارگروهی توانمند در حوزه‌های سیاستگذاری، مشاوره‌ای و عملیاتی، مرتبط با فعالیت‌های دانشی

اهداف کارگروه

کاربردها و اهدافی که از تشکیل کارگروه مدیریت دانش انتظار می‌رود عبارت‌اند از:
1. تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان
2. ایجاد بستری ارتباط تعاملی با اعضاء انجمن و مخاطبان اعضاء
3. انتشار گزارش‌ها و کتب علمی برای استفاده اعضاء انجمن و مخاطبان اعضاء
4. به بحث گذاشتن طرح‌ها، ایده‌ها و تصمیمات استراتژی اعضاء کمیته راهبردی قبل از اجرایی کردن آن در راستای تقویت تصمیمات و مشخص شدن زوایای پنهان آن ایده‌ها و نظرهای مطرح‌شده؛
5. ایجاد اتاق‌های فکر و جوامع مجازی برای گسترش همکاری و دسترسی به دانش در بین اعضای انجمن
6. شناسایی صاحب‌نظران و علاقه‌مندان درون و برون‌سازمانی برای گرفتن مشارکت و همکاران آنان در راستای اهداف کمیته
7. بالا بردن توانمندی‌های اعضاء انجمن در بکاربستن روش‌ها و فرآیندهای دانشی
8. امکان پرسش و پاسخ بین افراد، آشنایی افراد با توانایی‌ها و تخصص دیگران و … در راستای ترکیب دانش‌های موجود و انتقال دانش با روش اجتماعی؛
9. ایجاد همگرایی بین اعضاء کمیته با طراحی و تدوین اسناد به‌صورت مشارکت جمع وسیعی از افراد به‌صورت یکپارچه در راستای هم افزایی در کلیه سطوح فعالیتی انجمن