اعضا کارگروه صنایع غذایی

رديف نام و نام خانوادگي سمت سازمان متبوع
1 دکتر شهريار دبيريان رئيس کارگروه صنايع شير ايران
2 دکتر حسن فروزان فرد عضو هيات مديره صنايع غذايي کامبيز
3 دکتر پريسا فلاحي عضو کميته فني انجمن فراورده هاي گوشتي ايران
4 امين سيد يعقوبی مديرکنترل کيفيت  صنعتي زرماكارون
5 علي اسلامی مديرکيفيت پگاه گيلان
6 محمد مدرس صادقی مدير عامل شرکت آرم سرت
7 مجيد اسکندری  مسئول فني شير پاستوريزه پگاه تهران
8 آسيه حسن زاده واحد تحقيق و توسعه روغن نباتی دامون
9 نجمه مظهری عضو هيات علمي دانشگاه جامع علمی کاربردی غلات قائم
10 سهيل توکلي مديرکنترل کيفيت و تحقيق و توسعه شرکت کارخانجات قند قزوين
11 رويا نوربخش رئيس آزمايشگاه مرجع مواد غذايي پژوهشگاه استاندارد
12 امير حيدري دبير انجمن مديريت کيفيت ايران
13 ناديا ذهابيان تضمين کيفيت شرکت کاله
14 خانم مهندس مهتاب بلقدر نماينده صنايع غذايي کامبيز
15 مهندس بهرام حسين زاده مديرتوليد فراورده های لبنی کاله
16 صلاح الدين آدابی نماينده شرکت سقزسازی کردستان
17 عاطفه محمدقلی مدير کنترل کيفيت شرکت بازرگانی و موادغذايي شکلی
18 ابوالفضل پورمهدی مدير سيستم ها و روش ها شرکت روغنکشی خرمشهر(اتکا)
19 عليرضا احمدنژاد رئيس تضمين کيفيت گروه صنعتی و پژوهشی زرنام
20 سيده مريم نوربخش  تضمين کيفيت صنايع شير ايران
21 پوپک کاويانی نماينده مديريت صنايع غذايي درنا