اعضا کارگروه خودرو

ردیف نام و نام‌خانوادگي سازمان متبوع سمت
1  فرشید شکرخدایی انجمن مدیریت کیفیت ایران نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران
2 محمدرضا نجفی منش انجمن مدیریت کیفیت ایران رئیس کمیته راهبری جایزه ملی کیفیت صنعت خوردو
3 نسرین وفایی سایپا رئیس اداره برنامخه ریزی و بهبود کیفیت
4 محمدرضا صادقی نژاد سایپا یدک رئیس تعالی و ممیزی
5 علی ذاکرزاده ایساکو سرارزیاب ارشد
6 ناصر غربب نواز ایران خودرو مدیر تحویل و لجستیک
7 علی فیض بخش بهمن موتور مدیر کیفیت
8 محمد علیزاده ایکاپ معاون کیفیت
9 اسکندر ستوده مدیرعامل مجتمع یزد تایر
10 آزاد سازه گستر مدیر مهندسی کیفیت
11 احمد نعمت بخش انجمن خودرو سازان دبیر
12 عباسعلی غیاثی انجمن خدمات پس از فروش دبیر
13 سعید تاجیک بازرسی و کیفیت ایران قائم مقام مدیرعامل