اعضا کارگروه حقوق مصرف کننده

1- مهندس فرزین انتصاریان (رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران)-رییس کارگروه

2-دکتر غلامرضا رفیعی (حقوقدان وکیل پایه یک دادگستری )-دبیر کارگروه

3-دکتر علی صابری (حقوقدان وکیل پایه یک دادگستری )

4-دکتر فرشید شکرخدایی(رئییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران)

5-دکتر حسن فروزان فرد(رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران و عضو هیات مدیره انجمن)

6-امیر حیدری(دبیرانجمن مدیریت کیفیت ایران)