کارگروه توسعه سیستم های کیفیت

نهادهای گواهی دهنده نقش مهمی درممیزی استانداردهای سیستم مدیریت دارند+فیلم

دکتر محمد مدرس صادقی ،دبیرکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت انجمن مدیریت کیفیت ایران/گفت:یکی ازبرنامه هایی که درکارگروه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت قراراست انجام گیرد اعتبارسنجی نهادهای گواهی دهنده ای است که درایران فعالیت می کنند.…

جلسه کارگروه توسعه سیستم های کیفیت انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

در بیست و دومین جلسه کارگروه توسعه سیستم های کیفیت که در تاریخ 11 مرداد 98 با حضور اعضا در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد؛ مقرر شد فهرست کامل شرکت های گواهی دهنده فعال در کشور به همراه اسم و آدرس مشخص و فهرست تکمیل شده در اختیار…

گزارش 21 جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- بهمن 97

جلسه کارگروه توسعه سیستم ها تاریخ 16 بهمن 97 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با موضوع بررسي بيشتر موضوع لزوم وجود يک متولي براي ساماندهي موضوع اعتباردهي به CB ها و گواهينامه ها توسط آقاي مدرس ارائه شد و در ادامه موضوعات زیر بحث و بررسی…

گزارش بیستمین جلسه کارگروه توسعه سیستم ها- دی97

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف تسهیل اشتراک دانش بین کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران یک سازمان و عارضه‌یابی دلایل عدم تحقق اهداف سیستم‌های مدیریت کیفیت و ارائه راهکارهایی برای حل این مسائل جلسه کارگروه توسعه سیستم های مدیریت کیفیت را با…

گزارش نوزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 6 بهمن95

در این جلسه که به منظور تشریک مساعی و مشارکت بهینه در زمینه توسعه به کارگیری سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های ایرانی و بررسی مسائل مبتلابه شرکت های گواهی دهنده معتبر (CB) ایران در محل انجمن مدیریت کیفیت  با حضور آقای دکتر خاکی فیروز ؛…

گزارش هجدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 6 بهمن95

موضوعات زیر بررسی شد: برگزاری نشستها و همایشها و حضور در کنفرانسها ساختار کارگروه ها مقرر گردید ساختار کلی کارگروه ها به شکل زیر باشد. هسته اصلی: افرادی که بیش از 75% جلسات را حضور دارند . در شروع هر کارگروه کلیه علاقه…

گزارش هفدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 17 آذر 95

در ابتدای جلسه در مورد نحوه برگزاری پانل در کنفرانس مدیریت کیفیت در سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید پیشنهادات ذیل در برگزاری پانل مد نظر قرار گیرد: برگزاری پانل به صورت کارگاهی ارائه خلاصه ای از زمینه های کاری…

گزارش شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 26 آبان 95

 تعیین اهداف اصلی گروه و اولویت بندی، تعیین ساختار کلی کارگروه توسعه، اولویت بندی برنامه ها در ابتدای جلسه در مورد اعضای کارگروه صحبت شد که پیشنهاد شد کارگروه از سه دسته اعضا تشکیل شود: دسته اول اعضای اصلی کارگروه (یا هسته اصلی)…

گزارش پانزدهمین جلسه کارگروه توسعه سیستمها 29 تیر 95

در این جلسه کلیات مربوط به انتظارات و دیدگاههای انجمن در خصوص کارگروهها مطرح شد. همچنین اعضا نیز مواردی را در خصوص کارگروه با آقای شکرخدایی نایب رئیس انجمن در میان گذاشتند. بر همین اساس مقرر گردید آیین نامه کارگروه که کلیات آن مشخص شده…