مرور برچسب

گرهمایی

گردهمایی ادواری اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

گردهمایی (نشست هم اندیشی) اعضای انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ 20 بهمن 1398 در محل ساختمان تشکلها اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران برگزار شد به گزارش روابط عمومی انجمن؛ این گردهمایی با حضور  اعضای هیات مدیره ، دبیر انجمن…