مرور برچسب

گردهمایی اعضای انجمن

گردهمایی اعضاء انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

انجمن مدیریت کیفیت ایران با هدف ارائه دستاوردهای نظام مدیریت کیفیت در سطح اعضای انجمن نشستی در تاريخ 25 دی 97 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران برای اعضای انجمن برگزار نمود. در این نشست سخنرانی های زیر ارایه شد: -ارائه مبحث چگونگی…