مرور برچسب

کمپین بهینه

سمینار مشترک بهینه کاوی برگزار شد؛

در راستای خدمات اعضا برای اعضا در انجمن مدیریت کیفیت ایران ، سمینار ارائه تجربیات موفق با هدف تشکیل کمپین های بهینه کاوی توسط شبکه بهینه کاوی ایران درتاریخ 30 بهمن 98 در محل ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. به گزارش روابط…