مرور برچسب

کمپین بهینه کاوی

برگزاری کمپین های بهینه کاوی

شبکه بهینه کاوی ایران با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارند با توجه به محدودیت دسترسی به تجارب موفق واقعی در سطح ملی و به اشتراک گذاری تجارب برتر موفق؛ این تجربیات را در قالب برگزاری کمپین های بهینه کاوی به اشتراک بگذارند. یکی…