مرور برچسب

کمبود آب

چشم‌‌انداز کمبود آب در ایران

 موسسه بین‌المللی «مدیریت آب»، چشم‌انداز کمبود آب در ۴۵ کشور تا سال ۲۰۲۵ را مورد ارزیابی قرار داده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد مردم جهان از جمله ایران دارای کمبود فیزیکی آب خواهند بود. این در حالی است که براساس…