مرور برچسب

کسب و کار

نابودی زمینه‌های توسعه صنایع غذایی در سال98

حسن فروزان فرد عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ بر این باور است که یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های سال ۹۸ برای این صنعت، به خصوص در در زمینه کنسرواسیون، نابودی زمینه‌های توسعه است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌‌وگو با «…