مرور برچسب

کتابخوانی

مسابقه آنلاین کتابخوانی: 20تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

انجمن مدیریت کیفیت ایران در راستای توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی و ترویج فرهنگ کیفیت؛ اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی آنلاین جهت مدیران،متخصصان و دانشجویان نموده است. کتاب مورد نظر، «20  تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050» توسط آقای آرش…