مرور برچسب

وبینار مدیریت استراتژیک

فراخوان برگزاری وبینار آموزشی آنلاین با عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک-1تیر 1400

انجمن مدیریت کیفیت ایران در نظر دارد وبینار آموزشی آنلاین با عنوان مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک با هدف ارتقاء دانش دانش پژوهان برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و ارتقاء توانایی آن ها برای مواجهه با پیچیدگی تأثیرات گوناگون در تاریخ یک تیر 1400…