مرور برچسب

هیات مدیره

انتخابات هیأت مدیره دوره هفتم انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزارشد+ تصاویر

در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن مدیریت کیفیت ایران(نوبت دوم) که روز 30مهر ماه 98 با حضور نماینده اتاق ایران  و اعضای حقوقی انجمن ؛دارای کارت عضویت و کارت بازرگانی معتبر  در محل ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی…

جلسه هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار شد

جلسه هیات مدیره انجمن با موضوع گزارش وضعیت اجرایی انجمن و بررسی بودجه سال ۹۸ و همچنین گزارشی از پیشنهادات مربوط به بازنگری نظامنامه جایزه ملی کیفیت بحث و بررسی شد این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۰ دی ۹۷ در محل انجمن برگزار شد.…