مرور برچسب

همایش

هدف از ارزیابی ملی کیفیت، رسیدن به یک موفقیت پایدار است

سیزدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری توسط انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران ،در این کنفرانس با همکاری انجمن مدیریت کیفیت ایران و سازمان…