مرور برچسب

نمایشگاه مجاز

۳۰ فروردین ۱۴۰۰؛ افتتاح رسمی نمایشگاه مجازی ایران

نمایشگاه مجازی ایران ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ به صورت رسمی افتتاح می شود.  این نمایشگاه از۵ اسفند ۱۳۹۹ آغاز به کارکرده‌است و ثبت‌نام دریافت‌غرفه و بازدید ازنمایشگاه‌همچنان ادامه دارد. این نمایشگاه به مدت سه ماه وتا ۵ خرداد ۱۴۰۰ برگزارخواهد شد.…