مرور برچسب

نمایشگاه مجازی

برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران تحت عنوان Iran Virtual Expo

نخستین نمایشگاه مجازی ایران تحت عنوان Iran Virtual Expo    با حمایت اتاق بازرگانی ایران ،سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی در فاصله زمانی 5 لغایت 20 اسفندماه سال 1399 برگزار خواهد شد. نمایشگاه مجازی ایران با هدف معرفی…