مرور برچسب

نفت

نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: تحریم نفت، بهره‌وری را…

پول که باشد نه دلسوزی می‌شود و نه جلوی بریز و بپاش‌ها گرفته. برهمین اساس است که ایران سال‌هاست با پول نفت نه تنها نتوانست به جایی برسد بلکه به مرور احساس ضعف کند. بهره‌وری یکی از همین مولفه‌هایی است که در نبود پول نفت می‌تواند به…