مرور برچسب

نشریه کیفیت و مدیریت شماره 30

فصلنامه شماره 30 نشریه کیفیت و مدیریت منتشر شد .

این شماره از فصلنامه کیفیت و مدیریت در تابستان 1400 با هدف بررسی نقش کیفیت در انقلاب صنعتی چهارم منتشر شد در این نشریه به موضوع «توسعه پایدار و توجه به شاخص های بین المللی» ،«درستکاری و اخلاق کلید موفقیت پایدار در کسب و کار»، «نقش تفکر…