مرور برچسب

نسرین وفایی

کیفیت به عنوان بخشی از فناوری مدرن درصنعت خودرو

گردآوري و ترجمه: مهندس نسرین وفایی؛دانشجوی DBA دانشکده فنی دانشگاه تهران وعضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران خلاصه صنعت خودرو فقط حاصل كار توليد كنندگان نهايي (OEM ها) نيست، بلكه شامل كل شبكه تامين كنندگان قطعات و مواد  (بزرگ و…