مرور برچسب

معرفی کتاب

کنترل کیفیت و تفسیر آزمون های شیر خام

اين کتاب مشتمل برچهار  فصل کلي (کنترل کيفيت شير خام – اناليز مخازن شير و نمونه برداري؛ تفسير آزمونها شير خام  و شناسايي تقلبات شير خام مي باشد  . در فصل اول توضيحات مشروح در خصوص عوامل تاثير گذار در کيفيت شير خام از مزرعه تا دامداري…