مرور برچسب

مجمع نوبت اول

“دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)”

بدينوسيله به استحضار اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مدیریت کیفیت ایران مي‌رساند که نوبت دوم جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انجمن در ساعت 14:30 مورخ سه شنبه98/07/30در محل ساختمان تشکل ها اتاق تهران به آدرس : خیابان بهشتی- خ قائم مقام- کوچه…