مرور برچسب

مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزارشد

به گزارش روابط عمومی انجمن، مجمع عمومی عادی انجمن مدیریت کیفیت ایران (نوبت دوم)روز سه شنبه 29 تیر 1400 در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. انتخاب بازرس جدید انجمن ، اتفاقی بود که در این روز و این مجمع روی…